14002_381739461985627_7176431580631538113_n

PREZENTACJA ŻYWEJ KULTURY LUDOWEJ

WARSZTATY EDUKACYJNE W OSTOI DWORSKIEJ PT.:

KULTYWOWANIE DAWNYCH TRADYCJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  – MIKOŁAJKI 2014

STAJENKA BETLEJEMSKA WYKONANA  DARÓW NATURY: POLA, ŁĄKI, LASU…

ZAPRZĘG ŚW. MIKOŁAJA  Z RENIFERAMI

CELE WARSZTATÓW

 

 • budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”;
 • kultywowanie dawnych tradycji Świąt Bożego Narodzenia ;
 • kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy;
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 1911821_381738931985680_8100831312107559750_n

FORMA WARSZTATÓW

Etap edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne;

Metody: obserwacja bezpośrednia, ćwiczenia, zabawa dydaktyczna;

Forma pracy; 3-4 osobowe grupy;

Miejsce zajęć: izba ekologiczna;

Czas realizacji zajęć: 2-3 godz. dydaktyczne;

Środki dydaktyczne: plastyczne, techniczne, ozdoby z drewna , karty pracy.

10407431_381739325318974_7937072166053562244_n

 PROGRAM ZAJĘĆ

 1. Miejsce zajęć – „Ostoja Dworska”. Leśnica 112, gmina Małogoszcz;
 2. Opis miejsca w którym odbywają się zajęcia z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu świętokrzyskiego;
 3. Spisanie umowy – ustalamy reguły zachowania się na zajęciach;
 4. Podział uczniów na grupy;
 5. Zwiedzanie Galerii Wsi Polskiej –Stajenka Betlejemska wykonana z naturalnych darów pola, lasu, łąki;
 6. Izba regionalna  – pogadanka Pt.: „Tradycje Świąteczne Naszego Regionu” – zwyczaje wigilijne dawniej i dziś, stół wigilijny, choinka dawniej i dziś, szopki noworoczne , kolędy;
 7. Samodzielne wykonanie przydzielonych zadań-Uczeń wykonuje ozdoby świąteczne

tzw. stroiki na choinkę, wypełnia karty pracy;

 1. Degustacja ciasteczek świątecznych;
 2. Mikołajowe bajanie – foto pstryk z Mikołajem w zaprzęgu z reniferami  w Ostoi Dworskiej -podarunki dla uczestników swoim zakresie;
 3. Podsumowanie – liderzy grup prezentują swoje wyniki;
 4. Powrót do szkoły.

 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELA

            Oferta skierowana do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Warsztaty w sposób przyjazny wprowadzają w świat tradycji, przyrody i ekologii. Są doskonałym uzupełnieniem między przedmiotowych ścieżek, przede wszystkim: regionalnej –ekologicznej. Zajęcia prowadzone są w izbie regionalnej udekorowanej na tą okoliczność  w terminie do uzgodnienia, przez doświadczonego edukatora edukacji pozalekcyjnych, metodami aktywnymi i dostosowane do różnych grup wiekowych – czas trwania zajęć 2-3 godz. dydaktyczne –mile widziane  grupy od 30-40 osób.

TERMIN WARSZTATÓW

Warsztaty edukacyjne będą odbywać się od 1 grudnia  do 22 grudnia 2014 r.

KOSZT 15 zł od osoby. Wystawiamy rachunki

W cenę wliczony jest pobyt w zagrodzie edukacyjnej , środki edukacyjne, degustacja ciasteczek, ozdoba świąteczna.

Szczegółowych informacji na temat warsztatów udziela:

Koordynator zajęć  : tel. 663 530 787

 

Comments are closed.