MalogoskaGraTerenowa_v1

MAŁOGOSKA GRA TERENOWA DLA Z MOTORYZOWANYCH Pt.:

ODKRYWCY ŚLADÓW HISTORII I WALORÓW PRZYRODNICZYCH ZIEMI MAŁOGOSKIEJ

ZAPRASZAMY NA NIEZWYKŁĄ GRĘ TERENOWĄ, PEŁNĄ NIESPODZIANEK, TAJEMNICZYCH SPOTKAŃ I WYDARZEŃ

W RAMACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI I ŚW. MARCINA …

 

PATRONAT HONOROWY OBJĄŁ:

URZĄD MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ -DOM KULTURY MAŁOGOSZCZ

 

ORGANIZATOR

ZAGRODA EDUKACYJNA OSTOJA DWORSKA

GRZEGORZA SZYMAŃSKIEGO

 

Celem Małogoskiej Gry Terenowej jest przybliżenie uczestnikom w niezwykły i aktywny sposób wyrobienia umiejętności uważnego obserwowania i odczytywania śladów historii a przede wszystkim zapoznanie się z najcenniejszymi zasobami historyczno – kulturowymi i walorami przyrodniczymi Ziemi Małogoskiej, uwzględnieniem miejsc , wydarzeń i ludzi mających istotny wpływ na powstanie i rozwój naszej gminy – Gra przystosowana jest dla osób z motoryzowanych zamieszkałych na terenie Gminy Małogoszcz oraz gości zaproszonych przez organizatorów i jest ogólnodostępna po zaakceptowaniu regulaminu i przesłaniu karty zgłoszenia do gry.

Koncepcja gry obejmuje wycieczkę rodziną niezwykłą, pełną niespodzianek, tajemniczych spotkań i wydarzeń w ramach Święta Niepodległości i Św. Marcina z dotarciem do 23 punktów kontrolnych, tworzących spójną trasę zwiedzania miejscowości obrębie gminy Małogoszcz- Wg. scenariusza zawartego w karcie startowej. Uczestnik gry ma za zadanie wyszczególnionych miejscowościach wykonanie przydzielonego zadania zawartego w karcie startowej -docierając do 23 miejscowości i wykonując prawidłowo zadanie zostaje  Zwycięzcą gry  i otrzymuje tytuł ODKRYWCY ŚLADÓW HISTORII I WALORÓW PRZYRODNICZYCH ZIEMI MAŁOGOSKIEJ oraz nagrodę rzeczową – W swojej istocie gra stanowi istotną promocję terenów Miasta i Gminy Małogoszcz uwzględniając malownicze tereny naszej małej ojczyzny .

Szczegóły organizacyjne

Termin i miejsce: 11 -11- 2014r- Ziemia Małogoska – Małogoszcz -Plac Kościuszki;

 

  1. Zbiórka uczestników nastąpi 11.11.2014 r. o godz. 9.45 w Małogoszczu Plac Kościuszki ;
  2. Rejestracja uczestników imprezy odbędzie się od godz. 9.45 do godz. 10.00;
  3. Start i aktywny udział Uczestników w Małogoskiej Grze Terenowej od godz.10,00 do godz. 14,00 (punkty kontrolne będą tak wyznaczone aby Uczestnik mógł dojechać autem osobowym, terenowym lub motocyklem ) ;

4.Finał imprezy nastąpi o godz. 14,00 w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska Grzegorz

Szymańskiego Leśnica 112 gdzie odbędzie się;

 

  • Wystawa fotografii autorstwa Grzegorza Szymańskiego ukazująca Ślady historii i walory przyrodnicze ziemi małogoskiej;
  • Prezentacja twórczości literackiej  Pani Anny Błachuckiej ;
  • o    Piknik Pt.: „Najlepsza gęsina na św. Marcina” dla Uczestników Gry ;
  • Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

 

Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą na adres email: ostoja.dworska@op.pl

do dnia 04.11.2014 r. Szczegółowe informacje Grzegorz Szymański tel. 663-530-787

 Do pobrania 

plakat_Ostoja_Dworska_A3_podglad

Karta zgłoszenia

regulamin

 

Comments are closed.