W czasie spotkań w IZBIE REGIONALNEJ W GOŚCINIE U CHŁOPA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO gwarantuje się poznanie tradycji i obyczajów związanych z regionem świętokrzyskim oraz doskonały wypoczynek i rekreację z  dowcipem dostosowanym do wieku słuchaczy. Jest to ukazanie żywej kultury ludowej, budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”, kultywowanie dawnych tradycji, kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy. Warsztaty w sposób przyjazny wprowadzają w świat dawnej wsi, rozbudzając  wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego  krajobrazu. Są doskonałym uzupełnieniem między przedmiotowych ścieżek, przede wszystkim: regionalnej -ekologicznej. Zajęcia prowadzone są w obrębie gospodarstwa wpisanego do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w  Izbie regionalnej w starym spichlerzu  wśród wiekowych drzew z widokiem na krajobraz kulturowy Pasma Przedborsko Małogoskiego w  terminie do uzgodnienia, przez doświadczonego edukatora edukacji pozalekcyjnych, metodami aktywnymi i dostosowane do różnych grup wiekowych – czas trwania zajęć 2-3 godz. dydaktyczne.                 

Przyjedź !!!

                Zobacz to wszystko na własne oczy …
Zapraszamy